فهرست همکاران

دکتر سیدمهدی زریباف


عضو ارشد از 1 اسفند 1395
دارای مدرک تحصیلی دکتری اقتصاد با گرایش روش‌شناسی اقتصاد اسلامی
ساکن در استان تهران، شهر تهران

این کارنامه متعلق است به:
مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...

مطالب پربازدید
دکتر سیدمهدی زریباف را ببینید یا به فهرست بازگردید.